Mindelunden

Historien

Kroen blev grundlagt anno 1315 som færgekro. Kroen besøges hvert år af mange historisk interesserede fra det ganske land, der gerne vil høre mere om kroens lange og spændende historie.

Danske soldaters mindelund

Første officielle mindesten i "Danske soldaters mindelund" blev afsløret i kroens park den 4. juli 2004 af chefen for Jydske Dragonregiment, repræsentanter for regeringen, alle værn, veteraner og deres familie.

I kroens park, der afgrænses af Nørre Å, ligger danske soldaters mindelund på historisk grund, til minde om kampen ved Rindsholm Kro den. 4. juli 1849, hvor brave danske dragoner og infanterister afværgede et preussisk angreb på Viborg, og til minde om de mere end 100.000 danskere, der har været udsendt overalt i verden i fredens tjeneste for FN, NATO, OSCE og EU.

Forsvarets folk har selv deltaget i oprettelsen af mindelunden. Alle værn, herunder politiet og beredskabsstyrelsen er repræsenteret.

På mindevæggen i mindelunden, er alle de danske soldater faldet i kamp, siden 1956 nævnt. 

 

Mindelunden er et besøg værd. Der er fri adgang til mindelunden.

Alt dette skete i kroens baghave

Den 18. september 1849 sendte kommunalbestyrelsen i Viborg følgende tak til major Faber, der nu var chef for den danske kavaleristyrke på Als:

Velbårne hr. major faber af 3. dragonregiment, ridder af Dannebroge, Aarhus.

Viborg, den 18/9 1849.
"Efter at fred og ro atter er indtrådt i landet, og tropperne er ankomne i deres respektive kantonnementer, vender tanken så naturligt tilbage på den forgangne sommer og dens begivenheder, blandt hvilke den 4. juli og hvad der da passerede var af største betydning for Viborg by.

Det var på denne dag, at 6000 baierske tropper nærmede sig Viborg. Da kom Hr. Majoren med Deres lille heltemodige skare og ved Deres med så megen konduite og snildhed foretagne demonstration reddedes byen, idet fjenden indjoges en sådan skræk ved at se Deres dragoner og jægere rykke frem, at han over hals og hoved forlod vor egn og Viborg amt.

Undertegnede kommunalbestyrelse finder sig på byens vegne forpligtet til at bevidne Hr. Majoren vor inderligste tak og højagtelse for Deres forhold bemeldte dag, idet vi må erkende, at byen ene skylder Dem, at den befries for al den ulykke, der ville være blevet en følge af den fjendtlige okkupation."
Udskrift af Viborg kommunalbestyrelses kopibog af 18/9 1849. Ifølge de officielle kilder er det rigtige antal ca. 2000.

Diskret bag den gamle stald i kroens 2 hektar store have, der afgrænses af Nørre å, står mindestenen til minde om Dragonernes og infanteristerne heroiske kamp ved kroen den 4. juli 1849.

På stenens anden side findes historiske datoer og steder hvor vort forsvar har kæmpet og virket for fred, her og rundt omkring i verden, fra 1849 til i dag.

Danske soldaters mindesten

Indviet 4. juli 2008.

Kroens Mindesten

Med tekst af ukendt forfatter.

De blå baretters mindesten.

Rindsholm Kro og Hotel - støtter aktivt "Hærens regimenters hjælpefond".

Optagelser fra Mindelunden

Søværnets monument

Se filmen fra Danske Soldaters Mindelund med afsløring af Søværnets monument

Flyvevåbnets monument

Se filmen fra Danske Soldaters Mindelund med afsløring af Flyvevåbnets monument. Gardehusarregimentet spiller i Mindelunden.

Regimentets monument - Sprængt mineplov

Oberst Kristian Arildsen fra ingeniørregementet afsløser regimentets monument en sprængt mineplov fra Afganistan

Billeder fra Mindelunden

Regimentchef Oberst Kurt Mosgaard fra Jyske Dragonregiment, afslører De Blå Baretters Mindesten. 

Veteraner i mindelunden på FN dagen den 24. oktober.

Kort før afsløringen af De Blå Baretters Mindesten i danske soldaters mindelund d. 24. oktober 2007.

Soldaterne hjælper selv med anlæggelse af deres egen mindelund.

4. juli i mindelunden. Honnør til ære for de brave dragoner og folk fra hele forsvaret, der gør vort land ære.

Leoparden ankommer.

Fanekommando i mindelunden.

Parti fra Danske soldaters mindelund.

3 danske soldater sårede i kamp. Ingen nævnt - ingen glemt.

2 brave dragoner fra kampen ved Tuzla-Bosnien, med deres eskadronchef i galla, fra eskadron Niels Kjeldsen.

Jydske landsoldater i kroens have den 4. juli. Mindehøjtidelighed for dragonernes heroiske kamp 1849, afholdes hvert år.

2 flotte dragonofficerer den 4. juli ved mindelunden.

Generalmajor Agner Rokos, chef for Hærens Operative Kommando, afslører mindesten i Mindelunden d. 4. juli 2011.

Gardehusarer ved mindemuren i mindelunden den 4. juli.

Oberst Lars Dencker Jdr. dekorerer Oberstløjtnant Michael Engholm med ridderkorset.

Regimentschef oberst Lars Dencker Jdr. og chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam inspicerer faneparaden.

General Major Henrik Røboe Dam chef for flyvevåbnet, fra indvielsen af flyvevåbnets monument.

Et lille udsnit af de mange gæster i Mindelunden d. 4. juli 2011. I baggrunden ses flyvevåbnets monument.

Kampvognsdelingen. Billede fra Afghanistan optaget i lejren februar 2011. På skiltet står "Rindsholm Kro Diner transportable KVG DEL ISAF 10" - en kær gave.

Ole fra De Jydske Landsoldater blæser ”Last Post”.

Ved afsløring af søværnets monoment 4. juli 2012.

Kommandør Gorm Bergqvist afslører monumentet 4. juli 2012.

Tamburkorpset i Mindelunden 4. juli 2012.

Frode taler med oberstløjtnant Stoltenberg fra livgarden.

Veteran brandbil fra DEMA (Beredskabsstyrelsen) i Mindelunden 4. juli 2014.

Hanne og Frode byder velkommen i Mindelunden 4. juli 2014.

Ledelsen fra DEMA lytter til forsvarschefens tale.

Forsvarschefen general Peter Bartram inspicerer landsoldaterne.

Forsvarschefen taler ved afsløring af DEMAs mindesten 4. juli 2014.

Oberst Mosgaard taler i Mindelunden 4. juli 2014.

Oberst Mosgaard fra Jydske Dragonregiment ligger krans i Mindelunden 4. juli 2014.

Direktør Henning Thiessen DEMA afslører mindesten 4. juli 2014.

Kolonnechef Niels Bonde ligger krans ved mindesten 4. juli 2014.

Niels Bonde og Henning Thiessen gør honnør efter afsløring af mindesten.

Niels Bonde og Henning Thiessen gør honnør efter afsløring af mindesten

Sven Erik Bolt Magnussen ligger krans 4. juli 2014 på vegne af Danske Soldaterforeningers Landsråd.

Der synges ”I Danmark er jeg født”.

Hjemmeværnets musikkorps spiller til sangen ”I Danmark er jeg født”.

Walter Steen fra 5. eskadron JDR. Den danske brigade i Tyskland 1952-1953 og hans nye venner, glæder sig til en dejlig dag.

Landsoldaterne har haft et travlt år i anledning af krigen i 1864.

Mindestenen er rejst foran kroen i anledning af Hanne og Frodes 30års jubilæum.

Et view over mindelunden fyldt med prægtige mennesker den 4. Juli, gode minder.

Oberst Kristian Arildsen fra ingeniørregementet afsløser regimentets monument en sprængt mineplov fra Afganistan.

Mindestenen er rejst foran kroen i anledning af Hanne og Frodes 30års jubilæum.

Hanne og Frode foran deres livsværk Rindsholm Kro.

Faner føres ud den 4. juli 2014.

Faner føres ud den 4. juli 2014.

Faner føres ud den 4. juli 2014.