Mindelunden

Historien

Kroen blev grundlagt anno 1315 som færgekro. Kroen besøges hvert år af mange historisk interesserede fra det ganske land, der gerne vil høre mere om kroens lange og spændende historie.

Danske soldaters mindelund

Første officielle mindesten i "Danske soldaters mindelund" blev afsløret i kroens park den 4. juli 2004 af chefen for Jydske Dragonregiment, repræsentanter for regeringen, alle værn, veteraner og deres familie.

I kroens park, der afgrænses af Nørre Å, ligger danske soldaters mindelund på historisk grund, til minde om kampen ved Rindsholm Kro den. 4. juli 1849, hvor brave danske dragoner og infanterister afværgede et preussisk angreb på Viborg, og til minde om de mere end 100.000 danskere, der har været udsendt overalt i verden i fredens tjeneste for FN, NATO, OSCE og EU.

Forsvarets folk har selv deltaget i oprettelsen af mindelunden. Alle værn, herunder politiet og beredskabsstyrelsen er repræsenteret.

På mindevæggen i mindelunden, er alle de danske soldater faldet i kamp, siden 1956 nævnt. 

 

Mindelunden er et besøg værd. Der er fri adgang til mindelunden.


De blå baretters mindesten.


Alt dette skete i kroens baghave...

Den 18. september 1849 sendte kommunalbestyrelsen i Viborg følgende tak til major Faber, der nu var chef for den danske kavaleristyrke på Als:

Velbårne hr. major faber af 3. dragonregiment, ridder af Dannebroge, Aarhus.

Viborg, den 18/9 1849.
"Efter at fred og ro atter er indtrådt i landet, og tropperne er ankomne i deres respektive kantonnementer, vender tanken så naturligt tilbage på den forgangne sommer og dens begivenheder, blandt hvilke den 4. juli og hvad der da passerede var af største betydning for Viborg by.

Det var på denne dag, at 6000 baierske tropper nærmede sig Viborg. Da kom Hr. Majoren med Deres lille heltemodige skare og ved Deres med så megen konduite og snildhed foretagne demonstration reddedes byen, idet fjenden indjoges en sådan skræk ved at se Deres dragoner og jægere rykke frem, at han over hals og hoved forlod vor egn og Viborg amt.

Undertegnede kommunalbestyrelse finder sig på byens vegne forpligtet til at bevidne Hr. Majoren vor inderligste tak og højagtelse for Deres forhold bemeldte dag, idet vi må erkende, at byen ene skylder Dem, at den befries for al den ulykke, der ville være blevet en følge af den fjendtlige okkupation."
Udskrift af Viborg kommunalbestyrelses kopibog af 18/9 1849. Ifølge de officielle kilder er det rigtige antal ca. 2000.

Diskret bag den gamle stald i kroens 2 hektar store have, der afgrænses af Nørre å, står mindestenen til minde om Dragonernes og infanteristerne heroiske kamp ved kroen den 4. juli 1849.

På stenens anden side findes historiske datoer og steder hvor vort forsvar har kæmpet og virket for fred, her og rundt omkring i verden, fra 1849 til i dag.


Danske soldaters mindestenIndviet 4. juli 2008

   


Kroens Mindesten med tekst af ukendt forfatter


Rindsholm Kro og Hotel - støtter aktivt "Hærens regimenters hjælpefond".


Søværnets monument

Se filmen fra Danske Soldaters Mindelund med afsløring af Søværnets monument

Flyvevåbnets monument

Se filmen fra Danske Soldaters Mindelund med afsløring af Flyvevåbnets monument. Gardehusarregimentet spiller i Mindelunden.

Regimentets monument - Sprængt mineplov

Oberst Kristian Arildsen fra ingeniørregementet afsløser regimentets monument en sprængt mineplov fra Afganistan 


Artikel i dansk FN og Natos soldaters blad "Baretten", december 2014

 

På billedet, general major Agner Rokos, afslører mindesten. Skrevet af Natasha Hyge Andersen, fra Værnsfælles Forsvarskommando.

Se hele artiklen her (åbner PDF)


Billeder fra mindelunden

   
Regimentchef Oberst Kurt Mosgaard fra Jyske Dragonregiment, afslører De Blå Baretters Mindesten.    Veteraner i mindelunden på FN dagen den 24. oktober
 
  Kort før afsløringen af De Blå Baretters Mindesten i danske soldaters mindelund d. 24. oktober 2007

   
Soldaterne hjælper selv med anlæggelse af deres egen mindelund   4. juli i mindelunden. Honnør til ære for de brave dragoner og folk fra hele forsvaret, der gør vort land ære.   Leoparden ankommer

   
Fanekommando i mindelunden   Parti fra Danske soldaters mindelund   3 danske soldater sårede i kamp
Ingen nævnt - ingen glemt

   
2 brave dragoner fra kampen ved Tuzla-Bosnien, med deres eskadronchef i galla, fra eskadron Niels Kjeldsen   Jydske landsoldater i kroens have den 4. juli. Mindehøjtidelighed for dragonernes heroiske kamp 1849, afholdes hvert år.   2 flotte dragonofficerer den 4. juli ved mindelunden.

   
Generalmajor Agner Rokos, chef for Hærens Operative Kommando, afslører mindesten i Mindelunden d. 4. juli 2011.   Gardehusarer ved mindemuren i mindelunden den 4. juli.   Oberst Lars Dencker Jdr. dekorerer Oberstløjtnant Michael Engholm med ridderkorset.

   
Regimentschef oberst Lars Dencker Jdr. og chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam inspicerer faneparaden.   General Major Henrik Røboe Dam chef for flyvevåbnet, fra indvielsen af flyvevåbnets monument.   Et lille udsnit af de mange gæster i Mindelunden d. 4. juli 2011. I baggrunden ses flyvevåbnets monument.

   
Kampvognsdelingen. Billede fra Afghanistan optaget i lejren februar 2011. På skiltet står "Rindsholm Kro Diner transportable KVG DEL ISAF 10" - en kær gave.   Ole fra De Jydske Landsoldater blæser ”Last Post”


 
  Ved afsløring af søværnets monoment 4. juli 2012.


 

   
Kommandør Gorm Bergqvist afslører monumentet 4. juli 2012    Tamburkorpset i Mindelunden 4. juli 2012    Frode taler med oberstløjtnant Stoltenberg fra livgarden

   
Veteran brandbil fra DEMA (Beredskabsstyrelsen) i Mindelunden 4. juli 2014   Hanne og Frode byder velkommen i Mindelunden 4. juli 2014   Ledelsen fra DEMA lytter til forsvarschefens tale
 

   
Forsvarschefen general Peter Bartram inspicerer landsoldaterne    Forsvarschefen taler ved afsløring af DEMAs mindesten 4. juli 2014   Oberst Mosgaard taler i Mindelunden 4. juli 2014

   
Oberst Mosgaard fra Jydske Dragonregiment ligger krans i Mindelunden 4. juli 2014   Direktør Henning Thiessen DEMA afslører mindesten 4. juli 2014   Kolonnechef Niels Bonde ligger krans ved mindesten 4. juli 2014

   
Niels Bonde og Henning Thiessen gør honnør efter afsløring af mindesten   Flotilleadmiral NAK Olsen med følge lytter ved mindestens afsløring   Sven Erik Bolt Magnussen ligger krans 4. juli 2014 på vegne af Danske Soldaterforeningers Landsråd

   
Der synges ”I Danmark er jeg født”   Hjemmeværnets musikkorps spiller til sangen ”I Danmark er jeg født”    Walter Steen fra 5. eskadron JDR. Den danske brigade i Tyskland 1952-1953 og hans nye venner, glæder sig til en dejlig dag. 

   
Faner føres ud den 4. juli 2014     Faner føres ud den 4. juli 2014     Faner føres ud den 4. juli 2014  

   
Landsoldaterne har haft et travlt år i anledning af krigen i 1864      Det hele begyndte med at vi genopdagede kampen ved Rindsholm Kro    Et vue over mindelunden fyldt med prægtige mennesker den 4. Juli, gode minder. 

   
Oberst Kristian Arildsen fra ingeniørregementet afsløser regimentets monument en sprængt mineplov fra Afganistan      Mindestenen er rejst foran kroen i anledning af Hanne og Frodes 30års jubilæum   Hanne og Frode foran deres livsværk Rindsholm Kro
 

Del siden:

Kontakt

Rindsholm Kro og Hotel
Gl. Aarhusvej 323
8800 Viborg

Tlf. 86 63 90 44

Åbningstider

Man - tors:  fra kl. 16:00*
Fre - lør:  fra kl. 12:00*
Søn:  Normalt lukket*
(ikke for overnatning)

* Åbningstider kan aftales for selskaber og busselskaber

Følg os her

Følg os på Facebook