Historie ... Kroen blev grundlagt anno 1315 som færgekro.

Kroen besøges hvert år af mange historisk interesserede fra det ganske land, der gerne vil høre mere om kroens lange og spændende historie.

Danske soldaters mindelund
"Danske soldaters mindelund" blev indviet i kroens park den 24. oktober 2007 af chefen for Jydske Dragonregiment, repræsentanter for regeringen, alle værn, veteraner og deres familie.
I kroens park, der afgrænses af Nørre Å, ligger danske soldaters mindelund på historisk grund, til minde om kampen ved Rindsholm Kro den. 4. juli 1849, hvor brave danske dragoner afværgede et preussisk angreb på Viborg, og til minde om de mere end 100.000 danskere, der har været udsendt overalt i verden i fredens tjeneste for FN, NATO, OSCE og EU. Soldaternes mindestene m.m. flankeres af bla. 3 kampvogne, der har gjort tjeneste ved jydske dragonregiment. Forsvarets folk har selv deltaget i oprettelsen af mindelunden og alle værn er repræsenteret.

Der er fri adgang til mindelunden.


De blå baretters mindesten.

Se filmen fra Danske Soldaters Mindelund med afsløring af Søværnets monument


Se filmen fra Danske Soldaters Mindelund med afsløring af Flyvevåbnets monument
Regimentchef Oberst Kurt Mosgaard fra Jyske Dragonregiment


Kort før afsløringen af De Blå Baretters Mindesten i danske soldaters mindelund d. 24. oktober 2007


4. juli i mindelunden. Honnør til ære for de brave dragoner og folk fra hele forsvaret, der gør vort land ære.


Veteraner i mindelunden på FN dagen den 24. oktober


Soldaterne hjælper selv med anlæggelse af deres egen mindelund


Leoparden ankommer


Fanekommando i mindelunden


Parti fra Danske soldaters mindelund


3 danske soldater sårede i kamp
Ingen nævnt - ingen glemt


Danske soldaters mindesten
Indviet 4. juli 2008
Rindsholm Kro støtter aktivt foreningen Støt soldater og pårørende.
www.ssop.dk

Alt dette skete i kroens baghave...
Den 18. september 1849 sendte kommunalbestyrelsen i Viborg følgende tak til major Faber, der nu var chef for den danske kavaleristyrke på Als:

Velbårne hr. major faber af 3. dragonregiment, ridder af Dannebroge, Aarhus.

Viborg, den 18/9 1849.
"Efter at fred og ro atter er indtrådt i landet, og tropperne er ankomne i deres respektive kantonnementer, vender tanken så naturligt tilbage på den forgangne sommer og dens begivenheder, blandt hvilke den 4. juli og hvad der da passerede var af største betydning for Viborg by. Det var på denne dag, at 6000 baierske tropper nærmede sig Viborg. Da kom Hr. Majoren med Deres lille heltemodige skare og ved Deres med så megen konduite og snildhed foretagne demonstration reddedes byen, idet fjenden indjoges en sådan skræk ved at se Deres dragoner og jægere rykke frem, at han over hals og hoved forlod vor egn og Viborg amt.

Undertegnede kommunalbestyrelse finder sig på byens vegne forpligtet til at bevidne Hr. Majoren vor inderligste tak og højagtelse for Deres forhold bemeldte dag, idet vi må erkende, at byen ene skylder Dem, at den befries for al den ulykke, der ville være blevet en følge af den fjendtlige okkupation."
Udskrift af Viborg kommunalbestyrelses kopibog af 18/9 1849. Ifølge de officielle kilder er det rigtige antal ca. 2000.


Kroens Mindesten med tekst af ukendt forfatter


Regimentschef oberst Lars Dencker Jdr. og chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam inspicerer faneparaden.

Et lille udsnit af de mange gæster i Mindelunden d. 4. juli 2011.


2 brave dragoner fra kampen ved Tuzla-Bosnien, med deres eskadronchef i galla, fra eskadron Niels Kjeldsen

Jydske landsoldater i kroens have den 4. juli. Mindehøjtidelighed for dragonernes heroiske kamp 1849, afholdes hvert år.

Diskret bag den gamle stald i kroens 2 hektar store have, der afgrænses af Nørre å, står mindestenen til minde om Dragonernes heroiske kamp ved kroen den 4. juli 1849. På stenens anden side findes historiske datoer og steder hvor vort forsvar har kæmpet og virket for fred, her og rundt omkring i verden, fra 1849 til i dag.


2 flotte dragonofficerer den 4. juli ved mindelunden.


Gardehusarer ved mindemuren i mindelunden den 4. juli.


Oberst Lars Dencker Jdr. dekorerer Oberstløjtnant Michael Engholm med riddekorset.


General Major Henrik Røboe Dam chef for flyvevåbnet, fra indvielsen af flyvevåbnets monument.Generalmajor Agner Rokos, chef for Hærens Operative Kommando, afslører mindesten den sidste mindesten i Mindelunden d. 4. juli 2011.


Kampvognsdelingen. Billede fra Afghanistan optaget i lejren februar 2011. En kær gave.


Ole fra De Jydske Landsoldater blæster ”Last Post”


Tilbage Print siden